Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

 

  1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. z 2012 r., poz. 533);
     

  2. Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz. 317);
     

  3. Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej