Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia wojskowe dla ochotników
 
ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA OCHOTNIKÓW

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, poprzez złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku.

Złożenie wniosku, nie powoduje obowiązku powołania ochotnika-żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Do wniosku ochotnik może załączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskową i posiadają kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej. W przypadku, gdy do WKU zgłosi się osoba bez wcześniejszego przeszkolenia, będzie zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej.
Wzór wniosku jest do pobrania >>tutaj<<


Wnioski można składać do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku przesyłając drogą pocztową lub składając bezpośrednio w kancelarii WKU we Włocławku 87-800 Włocławek ul Okrężna 25 a.


Osoby zainteresowane ćwiczeniami wojskowymi mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 261-441-045.