Strona Główna BIP Strona Główna
Rok 2017
 
2017-01-23 13:52:50
SAMOOBRONA KOBIET.
Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń. Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja
sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

Szkolenia prowadzą instruktorzy walki wręcz oraz wychowania fizycznego na bazie obiektów sportowych jednostek wojskowych. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem kobiet. Panie wykazują bardzo duże zaangażowanie, atmosfera na zajęciach jest wspaniała i właśnie to możemy nazywać  łączeniem przyjemnego z pożytecznym.

 

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji
z ramienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku
w zakresie projektu
 „SAMOONRONA KOBIET”
jest
mjr Jacek TOBERA
tel. 261-441-046


Więcej informacji na www.mon.gov.pl