Strona Główna BIP Strona Główna
Przydatne do pobrania
 


Do pobrania

 

Odbiór zaświadczenia możliwy jest osobiście, przez upoważnioną pisemnie osobę lub pocztą za potwierdzeniem odbioru.


Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 
Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Wniosek o wydanie duplikatu ksiązeczki wojskowej.

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniacego okresową słuzbę wojskową.
Wniosek o powołanie na kurs przeszkalania żołnierzy rezerwy.
Wniosek o powołanie do służby kandydackiej.
Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej.
Wniosek o wpisanie na listę chętnych do pełnienia służby w obronie terytorialnej.
Plakat - III turnus służby przygotowawczej
Plakat - 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej