Strona Główna BIP Strona Główna
Co to jest rekonwersja
 
CO TO JEST REKONWERSJA?

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żółnierzy zawodowych , którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

Innymi słowy, to jest to, co struktury rekonwersji robią, by żołnierzom opuszczającym służbę łatwiej był zaadaptować się na cywilnym rynku pracy. Jest to istotne zwłaszca dla tych żołnierzy, którzy szeregi armii opuszczą bez prawa do choćby najniższej wosjkowej emerytury

 
Na pomoc rekonwersyjną składają się:
  • przekwalifikowanie
  • doradztwo zawodowe
  • praktyki zawodowe
  • pośrednictwo pracy