Strona Główna BIP Strona Główna
Przydatne telefony i adresy
 

ADRESY I TELEFONY
INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ REKONWERSJĄ KADR
W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ
 
 

 

Logo Rekonwersji Kadr Sił Zbrojnych RPDepartament Spraw Socjalnych - Zespół ds. Polityki Rekonwersji i BHP

00-911 Warszawa , Al. Niepodległości 218
  tel. 261-845-599; 261-845-515
fax: 261-840-432


CENTRALNY OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 261-826-678; 261-826-679; 261-826-680
fax: 261-826-674
e-mail:
coaz.warszawa@mon.gov.pl

Więcej o rekonwersji kadr na stronie
>>TUTAJ<<


OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261-415-306/307/308/309, fax: 261-415-319
e-mail:
oazbydgoszcz@ron.mil.pl


SPECJALISTA ds. REKONWERSJI

85-915 Bydgoszcz, ul. Warszawska 10
tel. 261-415-005, fax: 261-415-038
e-mail:
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl


NIEETATOWY PEŁNOMOCNIK
WKU WE WŁOCŁAWKU DS. REKONWERSJI

87-800 Włocławek ul. Okrężna 25a
  tel. 261-441-043
e-mail:
wkuwloclawek@ron.mil.pl