Strona Główna BIP Strona Główna
Linki
 

                                             Ważne strony                                           

Ministerstwo Obrony Narodowej                                          www.mon.gov.pl
Sztab Generalny Wojska Polskiego                                      www.sgwp.wp.mil.pl
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych                                     www.iwspsz.wp.mil.pl
Dowództwo Generalne RSZ                                                 www.dgrsz.mon.gov.pl
Dowództwo Operacyjne RSZ                                               www.do.wp.mil.pl
Żandarmeria Wojskowa                                                      www.zw.wp.mil.pl
Departament Kadr                                                             www.kadry.wp.mil.pl
Departament Spraw Socjalnych                                          www.wbe.wp.mil.pl
Departament Wychowania i Promocji Obronności                 www.wojsko-polskie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej MON                                     www.biuletyn.mon.gov.pl
_________________________________
Prezydent RP                                                                  
www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów                                    www.kprm.gov.pl
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej                                          www.sejm.gov.pl
Senat Rzeczypospolitej Polskiej                                         www.senat.gov.pl

 

       Wojskowe Komendy Uzupełnień podległe pod WSzW w Bydgoszczy    

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy               www.bydgoszcz.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy                     www.brodnica.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu                www.grudziadz.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu             www.inowroclaw.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu                       www.torun.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku               www.wloclawek.wku.wp.mil.pl

 

                     Wojskowe Komendy Uzupełnień sąsiadujące                      

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie                       www.konin.wku.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku                         www.wkuplock.wp.mil.pl
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
                           www.lodz.wku.wp.mil.pl

 

                             Wojewódzkie Sztaby Wojskowe                                  

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku                    www.wszwbialystok.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy                     www.wszwbydgoszcz.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku                         www.wszwgdansk.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach                      www.wszwkatowice.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach                          www.wszwkielce.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie                         www.wszwkrakow.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi                               www.wszwlodz.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie                         www.wszwolsztyn.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu                              www.wszwopole.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie                        www.wszwrzeszow.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu                      www.wszwwroclaw.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze                 www.wszwzielg.wp.mil.pl
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu                         www.wszwpoznan.wp.mil.pl 
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie                           www.wszwlublin.wp.mil.pl 
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie                       www.wszwszczecin.wp.mil.pl

 

                                 Uczelnie:  szkoły oficerskie                                   

Akademia Sztuki Wojennej                                                    www.akademia.mil.pl
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie                         www.wat.edu.pl
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni                                  www.amw.gdynia.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu          www.wso.wroc.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie               www.wsosp.deblin.pl                                       szkoły podoficerskie                                       

Szkoła Podoficerska WL w Poznaniu                                 www.spwl.wp.mil.pl
Szkoła Podoficerska SP w Dęblinie                                   www.spsp.wp.mil.pl
Szkoła Podoficerska MW w Ustce                                     www.spmw.wp.mil.pl

 

                                    Starostwa Powiatowe                                       

Starostwo Powiatowe Włocławek                                       www.powiat.wloclawski.pl
Starostwo Powiatowe Lipno                                               www.lipnowski.powiat.pl
Starostwo Powiatowe Radziejów                                        www.radziejow.pl

 

                                      Partnerzy społeczni                                         

Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie         www.marysinedu.pl
Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem              www.zsskepe.pl