Strona Główna BIP Strona Główna
Kierownictwo
 

 

  cz.p.o. WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
 
 
 
 
 
mjr mgr inż. Stanisław DYKOWSKI 

tel. 261-441-034
  
SZEF WYDZIAŁU- ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

u


mjr mgr inż. Stanisław DYKOWSKI 

tel. 261-441-034
 
 
 
SZEF WYDZIAŁU
 
  

 mjr mgr inż. Jacek TOBERA

tel. 261-441-046