Strona Główna BIP Strona Główna
Wojskowa Pracownia Psychologiczna
 
 
WOJSKOWA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
WE WŁOCŁAWKU
 
ul. Okrężna 25 A
87-800 Włocławek
.
.
.
Kierownik tel. 261-441-060
Sekretariat tel.fax 261-441-061
Gabinet psychologiczny tel. 261-441-062
 
Czas pracy: od poniedziałku do piątku 730 - 1530
 

 

 

 e-mail: wppsychwloclawek(at)ron.mil.pl