Strona Główna BIP Strona Główna
Dla pracodawców żołnierzy NSR
 

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW ŻOŁNIERZY NSR

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. z póź. zm. )


Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1497).

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniacego okresową służbę wojskową.

 

WZÓR wniosku pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego

 

 

Prezentacja ze szkolenia z pracodawcami.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA o odbyciu ćwiczeń wojskowych.

 

 
Informator dla pracodawców żołnierzy NSR.