Strona Główna BIP Strona Główna
Dla pracodawców żołnierzy NSR
 

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW ŻOŁNIERZY NSR

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity)


Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827).

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniacego okresową służbę wojskową.

 

WZÓR wniosku pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego

 

 

Prezentacja ze szkolenia z pracodawcami.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA o odbyciu ćwiczeń wojskowych.

 

 
Informator dla pracodawców żołnierzy NSR.