Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy dla żołnierzy rezerwy w 2018 r.
 

KURSY DLA ŻOŁNIERZY REZERWY W 2018 r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku prowadzi nabór ochotników na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2018 roku wg poniższego planu:

OFICERSKIE

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

SW
(korpus osobowy KO, grupa osobowa GO)

Termin przeprowadzenia kursu (od-do)

Liczba miejsc

Akademia Wojsk Lądowych 
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

OFICERSKI

dowódca plutonu

38A01 - Ogólna
 KO - Logistyki
GO
- Ogólnologistyczna

06.01-30.03

1

PODOFICERSKIE

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

SW
(korpus osobowy KO, grupa osobowa GO)

Termin przeprowadzenia kursu (od-do)

Liczba miejsc

SP WLąd Poznań
ul. Bukowska 34
61-716 Poznań

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

34B21 Ogólna
KO Inżynierii Wojskowej GO Przeprawowa

24.09-07.12

1


Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku.

Na kursy oficerskie mogą być skierowani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

Na kursy podoficerskie mogą być skierowani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku, ul. Okrężna 25a, tel. 261-441-042; 261-441-040.