Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy dla żołnierzy rezerwy w 2017 r.
 

KURSY DLA ŻOŁNIERZY REZERWY W 2017 r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku prowadzi nabór ochotników na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2017 roku wg poniższego planu:

OFICERSKIE

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

SW
(korpus osobowy KO, grupa osobowa GO)

Termin przeprowadzenia kursu (od-do)

Liczba miejsc

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B01 ogólna
 KO Wojsk Lądowych
GO
Pancerno - zmechanizowana

09.01-31.03

1
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31
OFICERSKI dowódca plutonu 20B02 pancerna
 KO
Wojsk Lądowych
GO Pancerno - zmechanizowana
09.01-31.03 1
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31
OFICERSKI dowódca plutonu 20D02 Artyleria rakietowa
 KO
Wojsk Lądowych
GO rakietowa i artylerii
04.09-24.11 1
Akademia Sztuki Wojennej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa
DOSKONALENIA Oficer sztabu batalionu

20B01 ogólna
 KO Wojsk Lądowych
GO
Pancerno - zmechanizowana

03.04-30.06 1

PODOFICERSKIE

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

SW
(korpus osobowy KO, grupa osobowa GO)

Termin przeprowadzenia kursu (od-do)

Liczba miejsc

SP WLąd Poznań
ul. Bukowska 34
61-716 Poznań

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

20B23 dowódzcza zmechanizowana
KO
Wojsk Lądowych
GO
Pancerno - zmechanizowana

25.09-08.12

1
SP WLąd Poznań
ul. Bukowska 34
61-716 Poznań
PODOFICERSKI ratownik medyczny

40H21 ratownictwo medyczne
KO Medyczny
GO Ratownictwa medycznego

25.09-08.12 1


Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku.

Na kursy oficerskie mogą być skierowani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

Na kursy podoficerskie mogą być skierowani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy odbyli czynną służbę wojskową.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku, ul. Okrężna 25a, tel. 261-441-042; 261-441-040.