Strona Główna BIP Strona Główna
Partnerzy społeczni
 

 

______________________________________________________________

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ W LUBRAŃCU MARYSINIE.

W dniu 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Włocławku, a Dyrektorem Zespołu Szkół im Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.

Tekst porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.

______________________________________________________________

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ W SKĘPEM.

W dniu 10 stycznia 2013 r. w siedzibie Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Włocławku, a Dyrektorem Zespołu Szkół w Skępem.

 

 
Tekst porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. 

 

______________________________________________________________

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ AKADEMICKICH WE WŁOCŁAWKU.

W dniu 10 listopada 2015 r. w siedzibie Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Włocławku a Dyrektorem Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku.

 

 
Tekst porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Akademickich we Włocławku. 

 ______________________________________________________________

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
Z SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W CHOCENIU.

 W dniu 1 września 2016 r. w siedzibie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Włocławku, a Dyrektorem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu.

 

Tekst porozumienia o współpracy z Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Choceniu.

 ______________________________________________________________

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Z JEDNOSTKĄ STRZELECKĄ 4051 WŁOCŁAWEK.

W dniu 20 września 2016 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Włocławku, a Dowódcą Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek im. gen. broni Władysława Andersa.

 

Tekst porozumienia o współpracy z Jednostką Strzelecką 4051 Włocławek.

 

 

   ______________________________________________________________

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 4 we WŁOCŁAWKU
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku
 
W dniu 16 maja 2018 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku – IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy cz.p.o. Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku mjr. Stanisławem DYKOWSKIM, a p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku Panem mgr. Kazimierzem MENDALA.Tekst porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół nr 4 we Włocławku - IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 
 
______________________________________________________________