Strona Główna BIP Strona Główna
Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło nr 19
 


e-mail:
saperzy.wloclawek@onet.plSTOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH
KOŁO NR 19
ul. Żabia 12 a, pokój nr 2
87-800 Włocławek

tel. 54 416 62 60 wew. 62 (we wtorki w godz. 10.00-12.00)

www.ssp.wloclawek.pl
 

 

 CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOŁA

 


Prezes Koła - płk dr Ryszard Chodynicki

Wiceprezes Koła - mjr Zdzisław Pierzchała  

 Sekretarz Koła - ppłk Ryszard Chornicki

Skarbnik Koła - por. Andrzej Dukat

Członek Zarządu Koła - ppłk  Edmund Kopaczewski