Strona Główna Strona Główna
Aktualności
 
2010-10-26 08:50:02
ROZPOCZĘTO KWALIFIKACJE DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
Rozpoczęto kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych


Informujemy, że w niżej wymienionych jednostkach wojskowych odbywaja sie kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych:


17 Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu
 
w każdy wtorek miesiąca o godz. 8.00 przeprowadza kwalifikacje dla kandydatów do służby w korpusie szeregowych zawodowych.
W ramach kwalifikacji kandydaci będą poddani egzaminowi w wychowania fizycznego oraz zostanie z nimi przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 
Warunkiem przystąpienia kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
 
 1. dowód osobisty
 2. książeczka wojskowa
 3. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
 4. dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje (jeżeli takie posiada);
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego;
 6. strój sportowy
 
 
JW. 4115 Gliwice
 
Przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
 
- 10 listopada 2010 r. godz. 8.00 ul. Andersa 47, 44 – 121 Gliwice
- 17 listopada 2010 r. godz. 8.00 ul. Andersa 74, 44 – 121 Gliwice
- 01 grudnia   2010 r. godz. 8.00 ul. Andersa 74, 44 – 121 Gliwice
- 08 grudnia   2010 r. godz. 8.00 ul. Andersa 74, 44 – 121 Gliwice
 
 
Warunkiem przystąpienia kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
 
 1. dowód osobisty
 2. książeczka wojskowa
 3. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
 4. dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje (jeżeli takie posiada);
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego;
 6. strój sportowy


  Więcej informacji na temat korpusu szeregowych zawodowych kliknij tutaj