Strona Główna Strona Główna
Aktualności
 
2011-11-10 12:55:20
PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

W dniu 10 listopada 2011 roku o godz. 10.30 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku. W obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy Pana Pułkownika Jana RYNKIEWICZA obowiązki przyjął ppłk mgr inż. Tomasz CISZKA, obowiązki przekazał mjr mgr inż. Jacek RANISZEWSKI.
W trakcie uroczystości, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa odznaczeni „Gwiazdą Iraku” zostali:

                                    płk rez. KOSIOREK Leon Lech
                                    chor. szt. rez. KOSMECKI Jan Janusz
                                    st. chor. rez. CZARNECKI Arkadiusz
                                    st. szer. rez. ORGANIŚCIAK Zbigniew Dariusz
                                    st. szer. rez. WIŚNIEWSKI Jarosław Wojciech

W uroczystości udział wzięli żołnierze oraz pracownicy korpusu służby cywilnej Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku wraz z zaproszonymi gośćmi:

Przewodniczący  Rady Miasta – Stanisław WAWRZONKOSKI
Starosta Lipnowski - Krzysztof BARANOWSKI;
D-ca 3 bdm Chełmno – ppłk Marek WAWRZYNIAK,
Przedstawiciele Komendanta  Miejskiego Policji we Włocławku – mł. insp. Radosław JĘDRZEJCZAK oraz podinsp. Arkadiusz MAJEWSKI,
Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Grzegorz ŚWIĄTKOWSKI,
Komendant Straży Miejskiej – Janusz MAŁASIAK
Radny Rady Miasta Włocławek Pan Henryk MIELCZARCZYK
Prezes Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników – Ryszard PODGÓRSKI
Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  - płk rez. Bolesław WALENDZIK
Przewodniczący Stowarzyszenia Saperów Polskich – płk rez. Ryszard CHODYNICKI

Uroczystość prowadził kpt. Grzegorz TUCHOLSKI.
Na zakończenie zaproszeni goście wpisali się do „Księgi pamiątkowej”.

 Tekst/foto: A. Wieczorek