Strona Główna BIP Strona Główna
Odznaka Pamiątkowa
 

 

Zgodnie z Decyzją nr 286/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku została wprowadzona odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

  

Odznaka Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku wykonana jest z metalu. Zaprojektowana została na planie krzyża, którego ramiona wypełnione są niebieską emalia z brunatnym obrysem. W centrum krzyża umieszczony jest herb miasta Włocławek. Na lewym, górnym i prawym ramieniu znajdują się litery „WKU” (skrót nazwy instytucji), a na dolnym cyfry „1918”, symbolizujące rok powstania WKU.