Strona Główna BIP Strona Główna
Teren administrowany
 

 

WKU we Włocławku administruje na terenie 3 powiatów ziemskich, włocławskiego, lipnowskiego i radziejowskiego oraz jednego powiatu grodzkiego Włocławek. Ogólna powierzchnia administrowanego terenu to 3180 km². Ogółem liczba ludności na administrowanym terenie wynosi około 310 tys.
Na administrowanym terenie funkcjonują: 4 urzędy miast, 8 urzędów miast i gmin, 18 gmin, 2 Komendy Powiatowe Policji w Radziejowie  i  Lipnie, Miejska Komenda Policji we Włocławku, 2 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie i  Lipnie  oraz Komenda Miejska PSP we Włocławku.