Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 


Ministerstwo
Obrony
Narodowej


Sztab
Generalny
Wojska Polskiego


Dowództwo
Operacyjne RSZDowództwo
Generalne RSZ

 
Inspektorat
Wsparcia
Sił Zbrojnych

 
Wojewódzki
Sztab WojskowyKWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ >>> kliknij

 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej
administracji niezespolonej.
 

 Logo Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy      


 Wojewódzkie Sztaby Wojskowe i podległe im w ramach terytorialnego zasięgu działania Wojskowe Komendy Uzupełnień
bezpośrednio podporządkowane
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.


MISJA TOAW - UZUPEŁNIANIE SIŁ ZBROJNYCH RP ORAZ ZABEZPIECZENIE STAWIENNICTWA NA ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
we Włocławku
ul. Okrężna 25 a

87-800 Włocławek

e-mail: wkuwloclawek(at)wp.mil.pl

WAŻNE  

Zanim napiszesz, kliknij i przeczytaj tę informację

MIARĄ SPRAWNOŚCI SYSTEMU JEST POZIOM UZUPEŁNIENIA SIŁ ZBROJNYCH

 

                             

              

 Od dnia 19.12.2012 r. naszą stronę odwiedziło: